Poslanci Evropského parlamentu vyzvali členské státy, aby do dvou let přijaly zákaz kouření na uzavřených pracovištích, včetně restaurací, veřejných budov a dopravních prostředků. Pokud se tak nestane, pak by měla Evropská komise do roku 2011 předložit návrh předpisů na ochranu nekuřáků, které budou spadat do oblasti ochrany zaměstnanců na pracovišti. koureni-cigareta-192x128.jpg

Poslanci rovněž navrhují členským státům, aby se zavázaly snížit konzumaci tabákových výrobků u mladistvých o polovinu do roku 2025. Také žádají EK, aby zvážila zavedení vyšších daní na tabákové výrobky na úrovni celé EU. Komise má dále vypracovat zprávu o nákladech, které vznikají národním systémům zdravotní péče a hospodářství Evropské unie v souvislosti s kouřením a působením tabákového kouře.

Evropané si přejí prosazení návrhu

Poslanci ve středu přijali zprávu svého kolegy Karla-Heinze Florenze (EPP-ED), podle níž zemře ročně na následky kouření 650 tisíc lidí, z nich 80 tisíc na následky pasivního kouření. Zpráva dále uvádí, že 70 procent občanů unie jsou nekuřáci, 86 procent občanů se přiklání k úplnému zákazu kouření na pracovišti, 84 procent na veřejných místech, 61 procent v barech a kavárnách a 77 procent je pro zákaz kouření v restauracích.

Podle poslanců by se také měla osobám do 18 let věku více ztížit možnost koupě cigaret a tabáku. Komise by měla zvážit zavedení dalších opatření, jako je zákaz prodeje tabákových výrobků mladistvým, vydávání povolení k umístění automatů na cigarety pouze tehdy, pokud bude zaručeno, že k nim nebude mít mládež přístup. K navrhovaným opatřením patří i odstranění tabákových výrobků ze samoobslužných zón a výloh v maloobchodě a zákaz prodeje tabákových výrobků na dálku mladistvým, například prostřednictvím internetu.