Evropská komise chce získat nařízení soudu na zastavení Polska v jeho odhodlání znovu zahájit práce na stavbě silnice procházející chráněnou krajinnou oblastí. Plánovaná cesta, jejímž smyslem je vytvoření dopravního spojení mezi Varšavou a Helsinkami, prochází údolím řeky Rospudy, které je známo kvůli svým rašeliništím a výskytu ojedinělých druhů ptactva.
Komise chce dosáhnout zastavení prací do té doby, než rozhodne Evropský soudní dvůr v souladu s právy Evropské unie. Varšava svůj projekt přerušila do 1. srpna, aby nechala vyhnízdit ptactvo. Polsko se brání tím, že poškození životního prostředí by mělo být minimální, protože se počítá s viaduktem, a ne s pozemní silnicí.