Počet smrtelných dopravních nehod v členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) za loňský rok poklesl v průměru o šest procent. Česko je v tomto ohledu mezi premianty: se 17,3 procenta poklesu hned na druhém místě za vedoucím Portugalskem s 22,3 procenta poklesu. Vyplývá to ze statistky OECD.

autonehoda_ohen.jpgZatímco zdroj neuvádí, co způsobilo tak výrazný pokles smrtelných nehod v Portugalsku, v Česku je to jednoznačně bodový systém, zavedený s platností od 1. července 2006. Druhá polovina loňského roku tak ještě snížila úspěšný trend z první poloviny, kdy se systém teprve chystal. Za druhý významný příspěvek pro snížení počtu smrtelných nehod v Česku považují odborníci rychlou výstavbu kamerových systémů pro sledování rychlosti na nejohroženějších místech, které přiměly řidiče jezdit opatrněji.

Na třetím místě ve snížení počtu smrtelných nehod jsou z evropských členů OECD Francie a Finsko s poklesem o 11,3 procenta, následují Švýcarsko (9,6 procenta), Japonsko a Španělsko (7,6 procenta) a Dánsko (šest procent). Nejméně počet smrtelných nehod snížilo Rakousko (o dvě procenta) a Nizozemsko (o 0,7 procenta). Naopak nárůst vykázaly Švédsko (o 1,1 procenta), Maďarsko (o 2,1 procenta) a Norsko dokonce o devět procent.